Tag: backpacking

11 Kelebihan Jika Anda Travel Secara Solo

Permalink to 11 Kelebihan Jika Anda Travel Secara Solo
Terkadang menghabiskan waktu sendirian itu lebih baik daripada menghabiskan waktu untuk mengikuti keinginan orang lain. Sendirian bukan bererti kesepian melainkan memenuhi keinginan sendiri dengan usaha sendiri. Solo travelling atau menjadi lone traveller adalah cara yang paling tepat untuk mewujudkannya. Kelebihan

Loading...